en cz

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

Myslíme na budoucnost

tradice | profesionalita | zkušenosti | kvalita

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. je organizací projekčních a inženýrských služeb, výzkumu a vývoje, technických a expertních činností zejména v oblastech hnědouhelného hornictví, ale i v dalších průmyslových odvětvích.

Geotechnika a hydrogeologie

Thumb

V oblasti geotechniky a hydrogeologie poskytuje VÚHU a.s. komplexní a široké spektrum služeb.
Více

Akreditová zkušební laboratoř

Thumb

Komplexní analytické centrum je schopno nabídnout široké spektrum analýz, zkoušek a měření.
Více

Autorizovaná osoba

Thumb

Certifikace stavebních výrobků z technologicky upravených produktů po spalování uhlí.
Více

Technonologické procesy
a diagnostika

Thumb

Zpracování dokumentací pro územní rozhodnutí, zpracování studií proveditelnosti...
Více

Podnikatelské
a inovační centrum

Thumb

Poradenství a odborná pomoc podnikatelským subjektům, v rámci severozápadních Čech.
Více

Ekologické centrum Most
a Kralupy nad Vltavou

Thumb

Otevřené informační středisko o životním prostředí, které funguje již od roku 2000.
Více

Aktuálně

Dne 27.5.2016 od 10.00 hod. se koná valná hromada společnosti - více informací.


Dne 25.4.2016 vyhlašuje ředitel společnosti poptávkové řízení na poskytnutí vzdělávání zeměstnanců v programu Autodesk Infrastructure Design.
Lhůta pro podání je 29.4.2016 do 13.00 hod., součástí nabídky je čestné prohlášení.


25.4.2016 - nabízí VÚHU a.s. volnou pracovní pozici - technik.


Dne 21.4.2016 vyhlašuje ředitel společnosti výběrové řízení na zajištění kontinuálního monitoringu hladiny podzemní vody na pozorovacích vrtech v prostoru Slatinice a Vršany.
Lhůta pro podání je 2.5.2016 do 10.00 hod., součástí nabídky je prohlášení nabízejícího a čestné prohlášení.


14.4.2016 - nabízí VÚHU a.s. volnou pracovní pozici - analytický chemik.


Archiv výběrových řízení

uhlí