en cz

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

Myslíme na budoucnost

tradice | profesionalita | zkušenosti | kvalita

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. je organizací projekčních a inženýrských služeb, výzkumu a vývoje, technických a expertních činností zejména v oblastech hnědouhelného hornictví, ale i v dalších průmyslových odvětvích.

Geotechnika a hydrogeologie

Thumb

V oblasti geotechniky a hydrogeologie poskytuje VÚHU a.s. komplexní a široké spektrum služeb.
Více

Akreditovaná zkušeb. laboratoř

Thumb

Komplexní analytické centrum je schopno nabídnout široké spektrum analýz, zkoušek a měření.
Více

Autorizovaná osoba

Thumb

Certifikace stavebních výrobků z technologicky upravených produktů po spalování uhlí.
Více

Technologické procesy
a diagnostika

Thumb

Zpracování dokumentací pro územní rozhodnutí, zpracování studií proveditelnosti...
Více

Výzkum, vývoj a správa informací

Thumb

Poradenství a odborná pomoc podnikatelským subjektům, v rámci severozápadních Čech.
Více

Ekologické centrum Most
a Kralupy nad Vltavou

Thumb

Otevřené informační středisko o životním prostředí, které funguje již od roku 2000.
Více

podporaSpolečnost Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. dne 29.6.2020 začala (podáním žádosti o podporu projektu) realizovat projekt, který je zaměřený na zlepšení tepelně-izolačních vlastností budovy D a E v areálu společnosti v Mostě. Projekt je plně v souladu s hlavním cílem V. Výzvy programu Úspory energie (Operační program pro podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – OP PIK) a je spolufinancován Evropskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj).
Realizací projektu dojde pro společnost VÚHU a.s. k výrazné úspoře spotřeby energie s pozitivním dopadem do hospodaření společnosti, ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a výrazně se zlepší úroveň pracovního prostředí pro podnikatelské subjekty sídlící v kancelářských a nebytových prostorách budov D a E. Vedle uvedených přínosů bude mít projekt vliv na nižší produkci emisí CO2 a nižší produkci emisí tuhých látek, SO2 a NOx.
Rekonstrukce budov E a D spočívá ve výměně oken, výměně opláštění budov, zateplení střech a fasád. Realizace rekonstrukce budov E a D byla zahájena dne 21.4.2021.

Aktuálně

15.11.2021 - Společnost VÚHU a.s. nabízí volné pracovní místo geotechnika. Více informací.

9.6.2021 - Dne 28.5.2021 valná hromada rozhodla o výplatě dividend – oznámení o výplatě divident, přihláška o dividendu.

8.6.2021 - Dne 28. května 2021 se uskutečnilo jednání řádné valné hromady. Zápis z valné hromady ze dne 28.5.2021 včetně příloh

16.4.2021 - Společnost VÚHU a.s. nabízí volná pracovní místa. Více informací.

16.4.2021 - Společnost VÚHU a.s. nabízí stipendijní program. Více informací.

uhlíuhlí