en cz

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

Myslíme na budoucnost

tradice | profesionalita | zkušenosti | kvalita

Orgány společnosti

Představenstvo funguje jako statutární orgán akciové společnosti. Představenstvo se systematicky věnuje všem rozhodujícím otázkám řízení společnosti, zejména hodnocení dosažených výsledků při naplňování podnikatelského záměru v uplynulém roce, hospodárnosti všech činností a dalším otázkám, náležejícím do působnosti představenstva. Představenstvo důsledně respektuje obecně závazné předpisy, stanovy společnosti a zájmy svých akcionářů.

Představenstvo

Předseda představenstva Ing. Renáta Zárubová, Ph.D.
Člen představenstva RNDr. Jan Burda, Ph.D.
Člen představenstva Ing. Milan Korenc

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady Ing. Rudolf Kozák
Místopředseda dozorčí rady Ing. Vladimír Rouček
Člen dozorčí rady Ing. Petr Procházka
Člen dozorčí rady Mgr. Jana Sedláčková
Člen dozorčí rady Ing. Lukáš Anděl