en cz

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

Myslíme na budoucnost

tradice | profesionalita | zkušenosti | kvalita

Vedení společnosti

Ředitel společnosti Ing. Renáta Zárubová, Ph.D. tel.: 476 208 601
Technický náměstek RNDr. Jan Burda, Ph.D. tel.: 476 208 724
Ekonomický náměstek Ing. Milan Korenc tel.: 476 208 731

Vedoucí odborných útvarů

Kancelář ředitele společnosti Ing. Yveta Winklerová tel.: 476 208 610, 724 243 017
Geotechnika a hydrogeologie Ing. Lukáš Žižka, Ph.D. tel.: 725 122 627
Technologické procesy a diagnostika Ing. Vlastimil Moni, Ph.D. tel.: 724 825 767
Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1078 Ing. Lukáš Anděl tel.: 607 670 768
Autorizovaná osoba a Certifikační orgán Bc. Drahoslava Kočková tel.: 702 210 133
Výzkum, vývoj a správa informací Ing. Pavel Schmidt tel.: 728 756 864
Ekologické centrum Most a Kralupy n/Vlt. Martina Černá tel.: 606 622 528