en cz

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

Myslíme na budoucnost

tradice | profesionalita | zkušenosti | kvalita

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. je organizací projekčních a inženýrských služeb, výzkumu a vývoje, technických a expertních činností zejména v oblastech hnědouhelného hornictví, ale i v dalších průmyslových odvětvích.

Geotechnika a hydrogeologie

Thumb

V oblasti geotechniky a hydrogeologie poskytuje VÚHU a.s. komplexní a široké spektrum služeb.
Více

Akreditovaná zkušeb. laboratoř

Thumb

Komplexní analytické centrum je schopno nabídnout široké spektrum analýz, zkoušek a měření.
Více

Autorizovaná osoba

Thumb

Certifikace stavebních výrobků z technologicky upravených produktů po spalování uhlí.
Více

Technologické procesy
a diagnostika

Thumb

Zpracování dokumentací pro územní rozhodnutí, zpracování studií proveditelnosti...
Více

Výzkum, vývoj a správa informací

Thumb

Poradenství a odborná pomoc podnikatelským subjektům, v rámci severozápadních Čech.
Více

Ekologické centrum Most
a Kralupy nad Vltavou

Thumb

Otevřené informační středisko o životním prostředí, které funguje již od roku 2000.
Více

VÚHU a.s. se stalo příjemcem Dotačního programu Ústeckého kraje: Příprava strategického projektu „Mapový a informační portál udržitelného rozvoje montánní a post-montánní krajiny Podkrušnohoří“ byla podpořena prostřednictvím dotačního programu Asistenční vouchery Ústeckého kraje, projekt Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji II, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0014194.

podpora

Aktuálně

23.6.2020 - Dne 12. června 2020 se uskutečnilo jednání řádné valné hromady. Zápis z valné hromady ze dne 12.6.2020 včetně příloh

22.6.2020 - Dne 12. června 2020 řádná valná hromada rozhodla o výplatě dividend. Dokumenty ke stažení

11.5.2020 - Představenstvo společnosti svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 12. června 2020 od 10.00 hodin v Mostě; více informací.

21.3.2018 - Společnost VÚHU a.s. nabízí stipendijní program.
Více informací.

uhlíuhlí