Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Nabídka služeb > Geologické služby

Geologické služby

VUHU a. s. poskytuje komplexní portfolio geologických prací a služeb, které pokrývají potřeby jak velkých a malých firem, tak i fyzických osob, při realizaci developerských, transformačních a stavebních projektů, výstavbě rodinných domů a čistíren odpadních vod (ČOV), vyhledávání a těžbě nerostů nebo zabezpečování sesuvných území. Profesionálně zpracovaný geologický posudek, nebo kvalitní geologický průzkum mohou významně snížit investiční náklady investora a eliminovat různá rizika vyplývající z nedostatečné znalostí geologického prostředí.

Co jsou to geologické práce a kdy jsou zapotřebí?

Geologické práce jsou definovány zákonem č. 62/1988 Sb. a zahrnují mimo jiné vyhledávání a průzkum zdrojů podzemních vod, ověřování inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů území pro účely územního plánování, dokumentace a provádění staveb, stabilizace sesuvných území, hodnocení geologických činitelů ovlivňujících životní prostředí, vyhledávání a průzkum ložisek nerostů.

Při stavbě rodinného domu, při projektování inženýrských staveb, v průběhu stavebního řízení, při hodnocení geohazardů určitého území, při realizaci studní, při odběru a monitoringu podzemních vod, při plánování, otvírce a dobývce nerostných surovin a při mnoha dalších činnostech je potřeba předkládat odborný geologický posudek zpracovaný osobou s odbornou způsobilostí.

Geologické posudky a služby

Díky tomuto širokému portfoliu můžeme klientům nabídnout pomocnou ruku při řešeni většiny situací. Naši specialisté nabízejí rychlé a profesionální zpracování odborných posudků v oborech hydrogeologie, inženýrské geologie, sanační geologie, environmentální geologie, ložiskové geologie, a zkoumání geologické stavby. Dále zajišťujeme odběry vzorků voda, zemin a půd, včetně následných laboratorních vyhodnocení.

Geologické a environmetální studie

Klientům, kteří cílí na ambiciózní developerské, rekultivační nebo jiné stavební projekty, nabízíme komplexní regionální studie proveditelnosti, řešené od základní geologické stavby území až po definování přírodních a geologických rizik a návrh jejich eliminace.

Unikátní regionální know-how

Během téměř 75 let naší existence jsme získali unikátní znalosti o vlivech a následcích hlubinné a povrchové těžby na krajinu i okolní geologické prostředí celé Mostecké pánve od Ústí nad Labem až po Kadaň. Díky tomu se dnes můžeme opřít komplexní a digitalizované mapové podklady staré hlubinné těžby, zakládaných výsypkách i starých ekologických zátěžích. Díky našemu know-how jsme zapojeni i do několika mezinárodních i transformačních projektů. Ve vztahu k budoucí transformaci našeho regionu uplatňujeme filozofii, že transformace musí probíhat s důsledným akcentem na specifický a zcela unikátní vývoj místní krajiny tak, aby její výsledek byl celospolečenským přínosem a nevytvářel nové zátěže pro další generace.

Pedologický průzkum

Kromě výše uvedených služeb nabízíme i pedologický průzkum zaměřený na dokumentaci půdního profilu, ověření plošného rozšíření jednotlivých půdních typů a stanovení mocností orničního horizontu a podorničí. Dokumentace je prováděna na základě kopaných sond, vrtaných sond ruční soupravou a vpichů půdní sondýrkou. Disponujeme i terénními přístroji ke zjišťování základních chemických a fyzikálních vlastností půd i ke stanovení kontaminace půd rizikovými prvky, jakož i kvalitním softwarem. Práce provádějí certifikovaní pedologové s dlouhodobými zkušenostmi.

Kontakt:

Ing. Lukáš Žižka, Ph.D. | vedoucí odborného útvaru Geotechnika a hydrogeologie
tel.: +420 602 141 038

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů