Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Nabídka služeb > Certifikace výrobků

Certifikace výrobků

Certifikace výrobku je proces posuzování shody výrobku s požadavky technických předpisů a technických specifikací.

Provádíme Certifikaci stanovených výrobků – povinné posuzování shody a nestanovených výrobků takzvaná dobrovolná Certifikace.

Certifikace stavebních výrobků - Povinné posuzování shody

Akreditovaný certifikační orgán Autorizovaná osoba 242 (dále jen AO 242) provádí posouzení shody v oblasti řízené zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a je akreditován Českým Institutem pro akreditaci o.p.s. na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN/ISO IEC 17065:2013.

Hlavní činnost AO 242 je zaměřena na certifikaci vybraných komodit stavebních výrobků z technologicky upravených produktů po spalování uhlí a produktů z variantních odsiřovacích procesů energetických a teplárenských zdrojů v České republice. Posuzování podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a ve znění nařízení vlády 215/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

Výrobky uváděné na trh ČR s povinným posouzením shody:

  • certifikace výrobků a materiálů v oblastech stavebnictví, povrchového a hlubinného hornictví a rekultivací vymezené v příloze tohoto dokumentu – osvědčení o akreditaci


Dobrovolná Certifikace

Neakreditovaný certifikační orgán na výrobky (Zkušebna) potvrzuje, shodu vlastností výrobku a jejich nastavené směrné úrovně s příslušnými technickými normami, podnikovými normami nebo technickou specifikací, kterou můžeme vypracovat dle požadavku klienta.    

Výrobky uváděné na trh ČR dobrovolná certifikace:

  • stavební výrobky a materiály
  • paliva – biomasa, alternativní paliva

V oblasti státního zkušebnictví je i činnost Certifikačního orgánu č. 3066. Statut certifikačního orgánu byl VÚHU a.s. udělen v roce 1999 Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. V roce 2014 aplikoval Certifikační orgán č. 3066 do svého systému požadavky ČSN EN ISO/IEC 17065 Posuzování shody – Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby a úspěšně byl dle této normy také akreditován.


Etický kodex akreditované nebo certifikované osoby

Dne 28. 3. 2008 Český institut pro akreditaci, o.p.s. veřejně vyhlásil Etický kodex akreditované nebo certifikované osoby. Etický kodex je dokument, k němuž se mohou na základě svého rozhodnutí přihlásit všechny akreditované či certifikované osoby. Většinou se jedná o závazky, které jdou nad rámec povinností stanovených v obecně závazných právních předpisech a mezinárodních normách. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. byl mezi prvními pěti subjekty, které se k tomuto kodexu přihlásily a zúčastnil se jeho slavnostního podepsání.


Kontakt:

Bc. Drahoslava Kočková | vedoucí odborného útvaru Autorizovaná osoba 242 a Certifikační orgán
Tel.: +420 702 210 133

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů