Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Nabídka služeb > Geotechnika a hydrogeologie

Geotechnika a hydrogeologie

V oblasti inženýrské geologie, geotechniky a hydrogeologie zajišťujeme komplexní služby od inženýrskogeologických a hydrogeologických průzkumů, přes stabilitní analýzy, návrhy geotechnického zajištění až po realizační projekty a dozory prací.

Naši specialisté Vám mohou nabídnout odbornou způsobilost projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce dle Vyhlášky č. 206/2001 Sb. v oborech:

 • inženýrská geologie,
 • sanační geologie,
 • environmentální geologie,
 • hydrogeologie,
 • ložisková geologie,
 • zkoumání geologické stavby.

Geotechnika

V oblasti geotechniky nabízíme  širokou škálu posudkové a expertizní činnosti, kterou zajišťují osoby s autorizací ČKAI v oboru geotechnika (dle zákona č. 360/1992 Sb.) a soudní znalec v oboru těžba (dle zákona č. 99/1963 Sb.). Portfolio našich služeb zahrnuje mimo jiné:  

 • stabilitní analýzy a výpočty metodami mezní rovnováhy sil,
 • provádění a vyhodnocování inklinometrických měření,
 • napěťodeformační studie metodou konečných prvků,
 • modelování proudění vody v horninovém masivu,
 • prognózy konsolidace a sedání základů,
 • inženýrskogeologické průzkumy, monitorování a návrhy sanace sesuvných území,
 • zpětné analýzy, definice varovných stavů a kritérií pro jejich dosažení jako součást monitorovacích systémů,
 • supervize a geotechnický dozor báňského projektanta při realizaci sanačních prací,
 • odborné geotechnické konzultace při přípravě projektů i při jejich realizaci.

Hydrogeologie

Nabízíme komplexní zajištění hydrogeologických průzkumů území, řešení problematiky důlních vod, posouzení ovlivnění hydrogeologických poměrů a následný hydrogeologický monitoring. Prakticky se zabýváme:

 • návrhy dočasných i trvalých řešení odvodnění,
 • odvodňováním povrchových lomů, jejich svahů a výsypek,
 • odvodňováním nestabilních území a jejich stabilizací,
 • supervizí hydrogeologických prací,
 • prováděním dlouhodobého monitoringu podzemních a povrchových vod v okolí výsypek a skládek odpadů,
 • sledováním jakosti vod a stavu úrovně hladiny podzemní vody,
 • zajišťováním hydrodynamických zkoušek (čerpacích a stoupacích) k ověření vydatnosti zdrojů podzemní vody,
 • hydrogeologickým mapováním,
 • prováděním stopovacích zkoušek.

V oblasti důlního inženýrství a projektování můžeme nabídnout způsobilost projektovat nebo navrhovat objekty a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, vypracovávat plány a dokumentaci, týkající se hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Kontakt:

Ing. Lukáš Žižka | vedoucí odborného útvaru Geotechnika a hydrogeologie
tel.: +420 602 141 038

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů