en cz

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

Myslíme na budoucnost

tradice | profesionalita | zkušenosti | kvalita

O společnosti

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. byl založen v Mostě v roce 1953 jako účelová organizace dolů v Severočeské hnědouhelné pánvi pro řešení komplexní problematiky rozvoje zejména lomového dobývání hnědého uhlí. K 1.5.1992 byl ústav zapsán v obchodním rejstříku jako akciová společnost. Hlavními akcionáři jsou dvě nejvýznamnější hnědouhelné společnosti - Vršanská uhelná, a.s. (44,580 %) a Severočeské doly, a.s. Chomutov (44,582 %).

Činnost společnosti se v posledních letech zaměřuje na řešení nových, ekologických způsobů úpravy a užití uhlí, a to včetně využití produktů spalování a odsíření hnědého uhlí, a dále na řešení problematiky ochrany a tvorby pracovního a životního prostředí pánevních okresů severočeského regionu.

Na základě požadavku a potřeb zákazníků se rozšířil okruh činnosti z oblasti aplikovaného výzkumu i do činností expertizních, inženýrského poradenství, projekčních a konstrukčních prací, investorských a servisních služeb.

Aktivity společnosti vedly i k rozšíření činností v oblasti zkušebnictví a činnosti akreditované laboratoře. Od roku 1997 zajišťuje společnost činnost Podnikatelského a inovačního centra Severní Čechy ustanoveného MPO ČR pro podporu malého a středního podnikání v pánevních okresech severočeského regionu. V roce 1999 bylo společnosti uděleno oprávnění k výkonu státního zkušebnictví v oblasti certifikace výrobků z produktů spalování, velkostrojového vybavení lomů a těžebních zařízení plovoucích strojů. Od roku 2000 společnost zajišťuje provoz Ekologického centra Most pro Krušnohoří jako otevřeného informačního centra o stavu životního prostředí v severních Čechách, jehož činnost byla v roce 2006 rozšířena i do Kralup nad Vltavou (Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou).

ImageSpolečnost Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. je od roku 2002 držitelem certifikátu
ISO 9001
a je schopna trvale poskytovat služby a produkty v souladu s příslušnými předpisy a požadavky zákazníků.

Společnost se také může pochlubit Certifikátem Prověřená společnost, jenž je udělován společnostem, které nemají negativní ohlasy od svých klientů a obchodních partnerů.