en cz

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

Myslíme na budoucnost

tradice | profesionalita | zkušenosti | kvalita

O společnosti

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. byl založen v Mostě v roce 1953 jako účelová organizace dolů v Severočeské hnědouhelné pánvi pro řešení komplexní problematiky rozvoje zejména lomového dobývání hnědého uhlí. K 1.5.1992 byl ústav zapsán v obchodním rejstříku jako akciová společnost. Hlavními akcionáři jsou dvě nejvýznamnější hnědouhelné společnosti - Vršanská uhelná, a.s. (44,580 %) a Severočeské doly, a.s. Chomutov (44,582 %).

Činnost společnosti se v posledních letech zaměřuje na řešení nových, ekologických způsobů úpravy a užití uhlí, a to včetně využití produktů spalování a odsíření hnědého uhlí, a dále na řešení problematiky ochrany a tvorby pracovního a životního prostředí pánevních okresů severočeského regionu.

Na základě požadavku a potřeb zákazníků se rozšířil okruh činnosti z oblasti aplikovaného výzkumu i do činností expertizních, inženýrského poradenství, projekčních a konstrukčních prací, investorských a servisních služeb.

Aktivity společnosti vedly i k rozšíření činností v oblasti zkušebnictví a činnosti akreditované laboratoře. Od roku 1997 zajišťuje společnost činnost Podnikatelského a inovačního centra Severní Čechy ustanoveného MPO ČR pro podporu malého a středního podnikání v pánevních okresech severočeského regionu. V roce 1999 bylo společnosti uděleno oprávnění k výkonu státního zkušebnictví v oblasti certifikace výrobků z produktů spalování, velkostrojového vybavení lomů a těžebních zařízení plovoucích strojů. Od roku 2000 společnost zajišťuje provoz Ekologického centra Most pro Krušnohoří jako otevřeného informačního centra o stavu životního prostředí v severních Čechách, jehož činnost byla v roce 2006 rozšířena i do Kralup nad Vltavou (Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou).

Společnost Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. je od roku 2002 držitelem certifikátu ISO 9001 a je schopna trvale poskytovat služby a produkty v souladu s příslušnými předpisy a požadavky zákazníků.
Politika kvality společnosti pro období 2018-2022.

V souladu s platnou legislativou a k zajištění podmínek ochrany a zpracování osobních údajů ve společnosti byl zpracován dokument „Politika ochrany osobních údajů“.

ImageSpolečnost se také může pochlubit Certifikátem Prověřená společnost, jenž je udělován společnostem, které nemají negativní ohlasy od svých klientů a obchodních partnerů.